سلام علیکم. اگر یک روزه نفل گرفته شود در حالی شخص قضای روزه رمضان را دارد آیا آن نفل جای روزه رمضان را میگیرد اگر نیت قضا صورت نگرفته باشد؟ اگر با نیت نفل باشد آیا مقبول است؟ تشکر

درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 28-Jun-2014 23:48

سلام علیکم. اگر یک روزه نفل گرفته شود در حالی شخص قضای روزه رمضان را دارد آیا آن نفل جای روزه رمضان را میگیرد اگر نیت قضا صورت نگرفته باشد؟ اگر با نیت نفل باشد آیا مقبول است؟ تشکر

*
خیر روزه ی نفل هرگاه به نیت نفل گرفته شده است هیچگاه جای روزه ی قضاء را نمیگیرد. گرفتن روزه ی نفل ولو با داشتن روزه ی قضاء صحیح است و انشاء الله تعالی مورد قبول حضرت حق واقع میافتد. اما بهتر است با داشتن روزه قضاء، روزه نافله را نگرفته بلکه اقدام به گرفتن روزه قضاء کرده و ذمه ی خود را از بدهی به درگاه الهی آزاد نماید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=6367