با سلام. ما کارمندان یکی از ادارات،با همکاری همدیگر صندوقی باز کرده ایم جهت کمک به یکدیگر که ماهانه حق عضویتی نیز پرداخت می کنیم. این صندوق به اعضاء وام قرض الحسنه پرداخت میکند. و بابت کارمزد مبلغی را از اصل وام کسر میکند که این کارمزد صرف خرید لوازم تحریر و دفاتر و پرداخت حق الزحمه اعضاء اداره کننده صندوق می شود. آیا گرفتن کارمزد مذکور حکم ربا پیدا میکند؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 08-Sep-2008 17:29

با سلام. ما کارمندان یکی از ادارات،با همکاری همدیگر صندوقی باز کرده ایم جهت کمک به یکدیگر که ماهانه حق عضویتی نیز پرداخت می کنیم. این صندوق به اعضاء وام قرض الحسنه پرداخت میکند. و بابت کارمزد مبلغی را از اصل وام کسر میکند که این کارمزد صرف خرید لوازم تحریر و دفاتر و پرداخت حق الزحمه اعضاء اداره کننده صندوق می شود. آیا گرفتن کارمزد مذکور حکم ربا پیدا میکند؟

*
بله. کارمزد و یا سود و بطور کلی گرفتن هر مقداری که بیش از اصل قرض است، ربا محسوب شده و حرام میباشد. با تشکر

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=64