آیا جائز است ما مسلمانان همانند یهود و نصارا نام خداوند متعال را "یهوه" که در کتب تورات امده است، بگوییم یا خیر؟ همچنین آیا ترس از خداوند متعال بیشتر از دوست داشتن وی باشد آیا گناه است؟ با تشکر

درخواست شده توسط Mohammad2 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Jun-2014 22:26

آیا جائز است ما مسلمانان همانند یهود و نصارا نام خداوند متعال را "یهوه" که در کتب تورات امده است، بگوییم یا خیر؟ همچنین آیا ترس از خداوند متعال بیشتر از دوست داشتن وی باشد آیا گناه است؟ با تشکر

*
خیر. خداوند متعال را میبایست با نامهایی نامگذاری کرد که در شرع مقدس و در قرآن کریم آمده است. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: و لله الاسمآء الحسنی فادعوه بها. لذا هیچگاه نمیتوان خداوند را با نامهاییکه در توارت و یا انجیل آمده است نامگذاری کرد. تورات و انجیل به عقیده ی مسلمانان منسوخ بوده و عمل بدان تعبد و بنده گی محسوب نمیشود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=6407