قرباني را در چه روزهايي ميتوان انجام داد. آيا فقط در روز دهم ذي الحجه يا در بعضي جاها در قرباني در سه روز دهم و يازدهم و دوازدهم انجام ميدهند.

درخواست شده توسط 6856 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 24-Nov-2014 21:38

قرباني را در چه روزهايي ميتوان انجام داد. آيا فقط در روز دهم ذي الحجه يا در بعضي جاها در قرباني در سه روز دهم و يازدهم و دوازدهم انجام ميدهند.

*
قربانی را میتوان در روز اول عید (روز دهم ذی الحجة) و همچنین در روز دوم و سوم عید قربان ذبح نمود. اما ذبح آن در روز اول از ثواب فضیلت زیادی برخوردار میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=6624