سلام علیکم شکار کبک با چوب در شب چه حکمی دارداگر نیت سرگرمی نباشد بلکه خوردن گوشت ان باشد.

درخواست شده توسط MOHAMMAD99 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 13-Jan-2015 11:39

سلام علیکم شکار کبک با چوب در شب چه حکمی دارداگر نیت سرگرمی نباشد بلکه خوردن گوشت ان باشد.

*
شرط حلال بودن گوشت صید، ذبح آن با چاقو یا شکار آن با تفنگ است. لذا کشتن آن با چوب و عدم ذبح آن، صحیح نبوده و گوشت آن نیز حرام میگردد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=6675