با سلام اگر شخصی وام خودرو را از اداره دریافت نماید به نحوی که وام سود یا کارمزد داشته باشد و با آن صرفا خودرو خریداری نماید آیا این عمل جایز است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Sep-2008 14:58

با سلام اگر شخصی وام خودرو را از اداره دریافت نماید به نحوی که وام سود یا کارمزد داشته باشد و با آن صرفا خودرو خریداری نماید آیا این عمل جایز است؟

*
دادن و گرفتن وام با بهره و سود و یا با کارمزد، به هر طریق و شکلی که باشد حرام و ناجائز است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=67