گرفتن خانه با دریافت وام مسکن از بانک مسکن چگونه است؟ گرفتن خانه وام دار (خرید خانه از شخصی که خانه را با وام بانک مسکن خریداری نموده است) برای ما خریدار چگونه است؟ گرفتن وام ازدواج (با 4% سود) چگونه است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Jan-2009 22:32

گرفتن خانه با دریافت وام مسکن از بانک مسکن چگونه است؟ گرفتن خانه وام دار (خرید خانه از شخصی که خانه را با وام بانک مسکن خریداری نموده است) برای ما خریدار چگونه است؟ گرفتن وام ازدواج (با 4% سود) چگونه است؟

*
گرفتن وام از بانکها و یا سایر اشخاص حقیقی ولو با یک درصد سود مطلقا حرام بوده و با نص صریح قرآن تحریم گردیده است. لذا هیچ راهی برای تجویز آن وجود ندارد. اما خانه ای که قبلا با وام ساخته شده و تمامی اقساط آن نیز به تمام و کمال پرداخت شده و اکنون در معرض فروش قرار گرفته است هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملا صحیح میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=696