چرا در اسلام حق طلاق به مردان داده شده است؟ پس حق زنان چیست؟ آیا زن حق و ارزش انسانی ندارد؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 27-Jan-2009 03:29

چرا در اسلام حق طلاق به مردان داده شده است؟ پس حق زنان چیست؟ آیا زن حق و ارزش انسانی ندارد؟

*
در قانونگذاری شرع مقدس اسلام، حق و اختیار طلاق به مردها داده شده است. خداوند متعال در قرآن کریم به این حق مسلم مردها اشاره کرده میفرماید: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. یعنی ای رسول گرامی! هرگاه که خواستید زنان خود را طلاق بدهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عده، طلاق دهید. مخاطب در این آیه اگرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است اما مراد از آن، امت آن حضرت میباشد. مهمترین حکمتی که برای این حکم ذکر کرده اند اینست که جنس زن، ضعیف و اراده ی وی بسیار سست و شکننده است و در وقت پیش آمد مصیبت و خشم و غضب، از امتیاز آرامش و طمانینه برخوردار نیست و چه بسا با کوچک ترین علتی شاد و غمگین میگردد. بر خلاف جنس مرد که در زیر ضربات تازیانه، شکیبایی و تحمل انواع مشقتها تاب و مقاومت دارد و بدون تفکر و سنجش عواقب هر امری، تصمیم به انجام هیچ کاری نمیگیرد و هیچ اراده ای را نقض نمیکند تا زمانی که درباره ی آن خوب فکر نکند. بنابراین دادن اختیار طلاق به دست مرد برای بقای امر زن و شوهری دارای ضمانت بیشتری بوده و برای ساختن یک زندگی آبرومندانه ، یک اهرم بسیار پرقدرت و مطمئن میباشد. علاوه بر آن، مرد امتیاز دیگری نیز دارد و آن این است که مرد موظف به تهیه کسوت و نفقه بوده و صاحب تسلط و امر و نهی در خانه میباشد. ممکن است زنی که اهل طمع باشد یا زنی باشد که به غذای یکنواخت خانه شوهرش قناعت نداشته باشد در اینصورت اگر اختیار طلاق در دست او میبود بنا به ضرب المثل مشهور «زوج بزوج و الصداق فائدة» یعنی مبادله یک شوهر به شوهری دیگر و مهریه ای نیز اضافه بها، تمسک جسته از شاخه ای به شاخه ای میپرید و هر زمان شوهری میگزید و اگر اختیار طلاق به دست مرد و زن هر دو داده میشد باز هم رسوایی بیشتری ببار میاورد و به اندک فرصتی، مرد و زن به متارکه میانجامید. چه بسا ممکن است که برای مدت کوتاهی بین زن و مرد اختلافی جزئی رخ دهد و زن از جائی که ثابت قدم و شکیبایی و تحمل اندوه را ندارد، به طلاق مبادرت کرده و کار این زوج به جدایی و متارکه انجامد. با توجه به بیانات فوق نتیجه میگیریم که بودن اختیار طلاق بدست مردان بزرگترین فایده و نیکوترین مصلحت زن و مرد و خانواده و زندگی زناشویی را در بر دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب حکمت و فلسفه شریعت صفحه 304 مراجعه فرمایید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=706