باسلام وخداقوت حضور شما بزرگان و علمای کرام. برخی این ایراد را وارد میکنند که ائمه صحاح سته هیچ روایتی از امام ابوحنیفه در کتاب هايشان ندارند واين خود دلیل متقنی بر عدم هماهنگی واختلاف بین خواص دینی اهل سنت می باشد.در صورت صحیح بودن این ادعا دلیل آن را بفرمایید.پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگذارم ومن الله التوفيق.

درخواست شده توسط 13671369 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Dec-2015 15:16

باسلام وخداقوت حضور شما بزرگان و علمای کرام. برخی این ایراد را وارد میکنند که ائمه صحاح سته هیچ روایتی از امام ابوحنیفه در کتاب هايشان ندارند واين خود دلیل متقنی بر عدم هماهنگی واختلاف بین خواص دینی اهل سنت می باشد.در صورت صحیح بودن این ادعا دلیل آن را بفرمایید.پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگذارم ومن الله التوفيق.

*
این مدعا کذبی بیش نیست چرا که امام اعظم ابوحنیفه احادیثی زیادی را روایت میکند و شاهد آن، کتاب «مسند ابی حنیفه» میباشد. چطور ممکن است شخصی پیشوا و مقتدا به باشد و سهمی از احادیث منقول از رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشته باشد؟ مع هذا باید اذعان کنیم امام اعظم رحمة الله علیه در شروط قبول احادیث بشدت سخت گیر بودند. حتی بعضی از علماء میفرمایند: امام اعظم از چهار هزار شیخ، کتابت حدیث نموده و تنها معدودی از آن احادیث را منتفع به دانستند (البته نه از روی عناد بلکه به جهت اجتهاد بخاطر وجود دلائل واضح و صالح به این نتیجه رسیدند) تنها حسودان و جاهلان و مغرضان هستند که به امام اعظم رحمة الله علیه طعن کرده و از ایشان ایراد میگیرند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب مسند ابی حنیفه مراجعه نمایید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=7146