باسلام خدمت استادان گرامی عرفان آباد.آیا آب باران که روی زمین جمع شده و سگ داخل آن شده باشد بر روی لباس بپاشد آیا میتوان با آن لباس نماز خواند.خیلی ممنون

درخواست شده توسط Nzryn56 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Apr-2016 11:24

باسلام خدمت استادان گرامی عرفان آباد.آیا آب باران که روی زمین جمع شده و سگ داخل آن شده باشد بر روی لباس بپاشد آیا میتوان با آن لباس نماز خواند.خیلی ممنون

*
محض داخل شدن سگ به آب، آن را نجس نمیگرداند مادامی که دهانش را به آن آب نزده باشد و یا داخل آن نجاست نکرده باشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=7254