سلام علیکم. فرق بین مزمل و مدثر چیست؟

درخواست شده توسط Yaallajan و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Apr-2016 16:21

سلام علیکم. فرق بین مزمل و مدثر چیست؟

*
مزمل و مدثر تقریبا به یک معنی بوده و «المتلفف بثیابه» یعنی در جامه ی خود پیچیده، ترجمه و تفسیر شده است. تفسیر المنیر للزحیلی 29/ 187

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=7263