سلام آیا بابت پولی که بعنوان حق رهن یک خانه به صاحبخانه داده می شود و در نزد ایشان میباشد زکات تعلق میگیرد؟ اگر تعلق میگیرد توسط چه کسی باید پرداخت شود؟ صاحبخانه یا مستاجر؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Sep-2008 19:34

سلام آیا بابت پولی که بعنوان حق رهن یک خانه به صاحبخانه داده می شود و در نزد ایشان میباشد زکات تعلق میگیرد؟ اگر تعلق میگیرد توسط چه کسی باید پرداخت شود؟ صاحبخانه یا مستاجر؟

*
در پاسخ یکی از سوالات این بخش قبلا نیز متذکر شدیم پولی که بابت گرفتن یک باب ساختمان مثلا 5 میلیون تومان به طرف معامله داده میشود اگرچه عرفا رهن گفته میشود اما در اصطلاح شرع قرض محسوب شده و حکم قرض را به خود میگیرد لذا کسی که آن مبلغ را میگیرد (صاحبخانه) پس از گذشت یک سال قمری، اگر آن مبلغ در نزدش موجود باشد باید زکات آن را بپردازد و شخصی که آن مبلغ را به صاحبخانه میپردازد (مستاجر) او نیز به هنگام تحویل آن مبلغ و گرفتن وجه از صاحبخانه، زکات سنوات گذشته را باید پرداخت نماید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=74