با سلام. زن شوهری بالای 55 سال سن دارند با هم دعوا میکنند شوهر هر چه از دهنش آمده گفته اما حرف طلاق را عنوان ننموده ولی گفته من با تو نمیتوانم زندگی کنم و علاقه ندارم اجبارا زندگی میکنم و میخواهم جدا زندگی کنم. آیا با این آقا زندگی کردن صلاح است یا نه؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Feb-2009 20:40

با سلام. زن شوهری بالای 55 سال سن دارند با هم دعوا میکنند شوهر هر چه از دهنش آمده گفته اما حرف طلاق را عنوان ننموده ولی گفته من با تو نمیتوانم زندگی کنم و علاقه ندارم اجبارا زندگی میکنم و میخواهم جدا زندگی کنم. آیا با این آقا زندگی کردن صلاح است یا نه؟

*
اگر شوهر، لفظ طلاق یا لفظی را که دلالت بر طلاق دارد که اصطلاحا الفاظ کنایه طلاق گفته میشود، نگفته باشد، هیچگونه طلاق واقع نشده و ایشان میتواند با همسر خود در کنار هم زندگی کند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=769