اگر شخصي با كسي ازدواج نمايد و پس از ازدواج بنا به هر دليلي از همسر خود خوشش نيايد آيا طلاق دادن او موجب گناه و غضب خداوند ميشود يا گناهي براي او وجود ندارد؟

درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-May-2009 03:06

اگر شخصي با كسي ازدواج نمايد و پس از ازدواج بنا به هر دليلي از همسر خود خوشش نيايد آيا طلاق دادن او موجب گناه و غضب خداوند ميشود يا گناهي براي او وجود ندارد؟

*
بدون سبب طلاق دادن، گناه نيست اما برای شخص مومن و متدین شایسته نیست که بدون هیچگونه سبب و دلیلی، همسر خود را طلاق دهد. زیرا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده اند: منفور ترين مباحات، طلاق است. فتاوي دارالعلوم ديوبند 22/9 ـ فتح باب العنايه 91/2.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=933