سلام. گرفتن بند و ابروی صورت برای زنان چه حکمی دارد؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 14-Sep-2008 19:30

سلام. گرفتن بند و ابروی صورت برای زنان چه حکمی دارد؟

*
در شرع مقدس اسلام گرفتن ابرو و نازک کردن آن مثله به حساب آمده و حرام میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=94