رجوع برای خانمی که از همسر خود طلاق گرفته است چگونه میباشد. در اصطلاح خانم را سه طلاقه نموده اند.

درخواست شده توسط Molana و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-May-2009 22:41

رجوع برای خانمی که از همسر خود طلاق گرفته است چگونه میباشد. در اصطلاح خانم را سه طلاقه نموده اند.

*
طبق فتوای فقهاء مذهب حنفی، برای زنی که سه طلاقه شده است تحلیل لازم است. بدین گونه که پس از سپری شدن عده ی آن زن، باید به عقد شخص دیگری در آمده و با ایشان همبستر شود. و در صورت طلاق دادن آن شخص، عده را سپری کرده و مجددا به عقد شوهر اول در آید. فقط بدین صورت میتواند به عقد شوهر اول در آید لاغیر.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=941