خواهشمند است در مورد رنگ کردن موی سر برای مردان و زنان توضیح دهید. آیا برای زیبایی خود در منزل می توان موی سر را رنگ نمود. خواهشمند است بصورت کامل توضیح فرمایید.

درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Jun-2009 22:12

خواهشمند است در مورد رنگ کردن موی سر برای مردان و زنان توضیح دهید. آیا برای زیبایی خود در منزل می توان موی سر را رنگ نمود. خواهشمند است بصورت کامل توضیح فرمایید.

*
رنگ كردن موي سر هيچگونه اشكال شرعي ندارد، هرگاه رنگي كه مورد استفاده قرار ميگيرد داراي جرم نبوده و مانع از وصول آب به موها نشود. و نيز هدف از رنگ كردن موها، نشان دادن آن به اجانب و نامحرم نباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=985