تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
اطلاعیه
توجه


بخاطر تغییر زیرساخت ها، زین پس، این سایت بروزرسانی نخواهد شد و تمامی فعالیت های علمی و فرهنگی کارگروه فضای مجازی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد در سایت www.erfanabad.ir متمرکز خواهد بود.

لطفا از سایت جدید بازدید نمایید


تمامی سخنرانی ها و کتابهای چاپ شده استاد تنگلی و تمامی کلیپ های آموزشی منتشر شده و فایلهای صوتی کتب و دروس حوزوی، در سایت www.erfanabad.ir در حال آپلود شدن میباشداین سایت نیز بسته نخواهد شد و شما عزیزان میتوانید از مطالب گذاشته شده در آن استفاده نمایید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام مالک رحمة الله علیه

تصویر کوچک شده
مالک بن انس بن ابی عامر بن الحارث کنیه اش ابو عبدالله و لقبش امام دار الهجرة میباشد، چون لقب جدش حارث (ذو اصبح) بود، به امام مالک رحمه الله تعالی نیز (اصبحی) گفته میشود. ابو عامر (رض) از جمله اصحاب جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد که در تمام غزوات با آن حضرت صلی الله علیه و سلم همراه بود و جدّش مالک از کبار تابعین است و از جمله کسانی بودند در غسل و کفن و دفن حضرت عثمان رضی الله عنه شرکت داشت.

ولادت
امام مالک (رح) بنا بر قول مشهور و مختار در سال 93 هجری قمری در مدینه منوره در زمان خلافت عبدالملک بن مروان اموی چشم به جهان گشود. امام مالک (رح)، زمانی در مدینه منوره متولد شد که آن شهر، گهواره علم بود و مردم از دور و بر آمده و آنجا کسب فیض مینمودند، و منزلی که امالک (رح) در آن سکونت داشت نیز منبع علم بود بدین خاطر امام مالک (رح) از این فرصت حداکثر استفاده را نموده و از علماء آنجا بهره کامل برد و علومی که در سینه های مختلف موجود بودند، یکجا در سینه خود جمع نمود. بخاطر اینکه زبده ترین علماء وقت در مدینه منوره موجود بودند، چندان نیازی پیدا نکرد که جایی دیگر جهت تعلیم مسافرت نماید.

صفات
امام مالک (رح) دارای قدی دراز، جسمی فربه، رنگی سفید مایل به زردی، چشمهایی گشاده، و بینی و پیشانی بلند بود، ریش مبارکش گنجان و دراز بود، سبیلهایی که کناره لبهایش بودند چیده و دو طرف آنها را دراز میگذاشت و در این مورد از حضرت عمر (رض) اطاعت مینمود. حضرت مالک (رح) لباسهای بسیار گرانقیمت و با ارزش استعمال مینمود و خوشبو و عطریات عمده میزد و میفرمود: خداوند متعال این را نمیپسندد که شخصی صاحب مال و ثروت باشد و مطابق با آن بر او اظهار نعمت نباشد. چون امام مالک (رح) در مدینة الرسول پرورش یافت و از اولاد صحابی رسول (ص) بود والدینش در علم و عمل مقتدا بودند، در اخلاق و عادات حسنه، نمونه و الگو بود و کاملاً بر سیرت نبوی و اصحاب کرام، عمل میکرد، برخی از اخلاق و عاداتش بشرح ذیل بودند:
1ـ بسیار کم صحبت میکرد و زبانش در کنترلش بود. 2ـ روزی از ایشان سوال شد که صبح چطور گذشت؟ در پاسخ فرمود: عمر، کم شد و گناه زیاده. اهل بصیرت میدانند که این جمله چه اندازه پر محتوا و جامع و مانع است، انسان عاقل همانست که عمرش را محاسبه نموده و متوجه اعمالش باشد. 3ـ هنگامیکه هاورون الرشید خواست موطَا امام مالک را بر خانه کعبه آویزان نموده و مردم را جهت پیروی از مسایل فقهی آن، مجبور سازد، در پاسخ فرمود: نباید چنین کرد، زیرا خود اصحاب کرام هم در فروع اختلاف داشتند، و همه آنها بر حق بودند. 4ـ امام مالک (رح) میفرماید: تاکنون در مجلس سفیهان و کم عقلان ننشسته ام. 5ـ خورد و نوش ایشان در خلوت بود. 6ـ امام مالک (رح) با اهل و عیال و خدمتگزار و عموم مردم، با اخلاق نیکو پیش میآمد هر حال مطابق با سنت رسول الله (ص) عمل میکرد. 7ـ همیشه زاهدانه زندگی میکرد و مکانی که تمام عمر در آن بسر میبرد به کرایه گرفته بود. 8ـ بعد از درس و افتاء به تلاوت قرآن مجید مشغول میشد 9ـ در شبهای جمعه، بیشتر عبادت میکرد و شب اول هر ماه را به عبادت زنده نگه میداشت 10ـ شخصی، مسافتی بسیار طولانی طی نموده و جهت جواب مساله ای حاضر شد چون مساله خود را عنوان نمود حضرت مالک (رح) بعد از فکر و تدبر فرمود: من از این مساله اطلاعی ندارم، سائل از این پاسخ وی، حیران شد و گفت: من از راه دور و درازای میآیم و قوم منتظر جواب هستند، اکنون من به قوم خود چه جوابی بدهم ؟ فرمود: به آنها بگو، مالک گفته من از مساله شما اطلاعی ندارم 11ـ امام مالک (رح) میفرماید: من مانند شما انسانی هستم اگر قول من مطابق با قرآن و حدیث بود، بر آن عمل کنید و اگر نه آن را ترک کنید .

استادان و شاگردان امام مالک
امام مالک (رح) از استادان زیادی کسب فیض نمود که میتوان به حضرت نافع امام الحدیث، سعید المقبری، زید بن اسلم، عمرو بن دینار، موسی بن عقبه، یحیی بن سعید، محمد بن شهاب زهری امام السنه، ربیعه بن ابی عبدالرحمن فقیه اهل مدینه، هشام بن عروه بن الزبیر، اشاره نمود. وی تمام اموالیکه داشت جهت فراگیری علوم دینی خرج نمود حتی چوبهایی که بالای سقف منزلش قرار گرفته بودند هم پایین آورده و فروخت و پول آنها را در همین مورد مصرف نمود.

مجلس درس امام مالک رحمه الله :
بعد از وفات حضرت نافع (رح) امام مالک (رح) بر جایش نشسته و درس حدیث میداد امام مالک (رح) جهت تدریس همانجایی مینشست که حضرت عمر (رض) آنجا، قرار میگرفت و این جای مخصوص رسول الله (ص) بود، مجلس درس ایشان از فرشهای پرتکلف و قالی های گرانقیمت آراسته بود. چون امام مالک (رح) به مجلس درس حدیث تشریف میبرد، نخست وضو یا غسل نموده و لباس بسیار گرانقیمت میپوشید و موها را شانه میزد و خوشبو استعمال مینمود، سپس با شأنی خاص بر سر درس حضور می یافت، شاگردانش هم با احترامی خاص نشسته و حدیث گوش میکردند. امام مالک (رح) اول شاگردان مستعد و ممتاز را نزدیک خود جای میداد و بعداً دیگران را به اندازه استعداشان مینشاند. بنا بر علم و دانشی که ایشان داشتند، مردم از ممالک دور و دراز آمده و از ایشان حدیث میآموختند. امام مالک (رح) به احادیث رسول الله (ص) بسیار احترام میگذاشت، چون سر درس میرفت از آغاز به چه حالی قرار میگرفت، تا پایان به همان حالت مینشست، هنگامیکه اسمی از پیامبر اکرم (ص) میآمد رنگش متغیر میشد. حضرت عبدالله بن مبارک (رح) میفرماید: روزی خدمت امام مالک (رح) حاضر شدم، دیدم که حدیث روایت میکند، ناگاه عقربی به نیش زدن آغاز نمود و تا ده مرتبه او را گزید، بعلت درد آن، چهره اش متغیر شده و مایل به زردی شد، البته درس را ترک نکرد، چون درس خاتمه یافت و مردم بلند شده و بیرون رفتند، گفتم: امروز چهره شما تغییر کرده است؟ فرمود: درست است سپس تمام جریان را ذکر نمود و فرمود: این اندازه صبر کردن بر اثر برکت حدیث است.

امام مالک (رح) و هارون الرشید
خلیفه هارون الرشید شخصی نیک سیرت بود که با علماء و صلحاء محبت مینمود، پایبند نوافل بود به کثرت حج میکرد، پادشاهی منصف و غریب پرور بود و بسیار ارادتمند امام مالک (رح) بود، یکدفعه جهت سماع موطا از بغداد با پسرانش عازم مدینه منوره شد قبلا از امام مالک (رح) تقاضا نموده بود که به بغداد رفته و آنجا درس حدیث برگزار نماید اما وی نپذیرفت بدین خاطر خودش به مدینه منوره رفته و خدمت ایشان تشریف برد و از ایشان درخواست نمود که کتاب موطا را برایشان قراءت نماید وی فرمود: اینجا چنین است که یکی از شاگردان خوانده و من فقط گوش میکنم بعدا هارون الرشید گفت. هنگامیکه ما در درس تو مینشینیم شاگردان دیگر را بیرون کن تا ما به حالت تنهایی موطا را گوش کنیم، فرمود اگر بخاطر خواص عوام از شرکت در درس ممانعت شوند آن وقت خواص هم نمیتوانند نفعی بردارند، سپس به یکی از شاگردان به نام «معن بن عیسی» دستور داد که حدیث قرائت کند و به هارون الرشید که بر مسند امام مالک (رح) نشسته بود فرمود: ای امیر المومنین! در این شهر دستور اهل علم چنین است که با علم با تواضع رفتار گردد آن وقت هارون الرشید از مسند ایشان بلند شده و روبروی ایشان نشست و به سماع حدیث گوش فرا داد.

فقه مالکی
فقه مالکی توسط عبدالرحمن بن قاسم ابن الحکم، عبدالرحیم بن خالد، اشهب و غیره، شاگردان امام مالک (رح) در مصر انتشار یافت و مردم شمال آفريقا، ليبي، تونس، الجزاير و مغرب اقصي پيرو مذهب مالکي بوده بر فقه ایشان عمل میکنند.

تصانیف
امام مالک (رح) تصانیف زیادی در فنون مختلف دارند که مهمترین آنها، کتاب «موطا» میباشد، امام شافعی (رح) در مورد آن میفرماید: در روی زمین کتابی بهتر از موطا سراغ ندارم.

فرزندان:
امام مالک (رح) سه پسر به نامها ی محمد، حماد، یحیی و دختری بنام فاطمه که مشهور به ام البنین بود داشت. فاطمه کتاب موطا را از حفظ داشت، هنگامیکه پدرش به تدریس میپرداخت وی پشت در نشسته و گوش میکرد، چون یکی از حاضرین جلسه در خواندن کتاب اشتباه میکرد فورا درب را زده و او را به اشتباهش متوجه میساخت و این دختر از پسرانش مستعدتر بود.

وفات:
حضرت امام مالک (رح) با وجود ضعف پیری باز هم مسلسل بر سر درس تشریف میبرد تا اینکه روز یکشنبه بیمار شد و بیماریش تا بیست و دو روز ادامه یافت و روز به روز حالش وخیمتر میشد، سرانجام یازدهم ربیع الا ول سال 179 هـ ق به عمر 86 سالگی در مدینه منوره چشم از جهان پوشید و در جنت البقیع مدفون گردید.
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی قدس سره و فرزند ایشان شیخ عبدالملک نقشبندی

حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی قدس سره و فرزند ایشان شیخ عبدالملک نقشبندی

مسجد خاتم النبیین

مسجد خاتم النبیین

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی