ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی

تاریخ 2009/12/25 13:30:00 | عنوان: آموزشی

تصویر اصلی
دوستان عزیز با عنایت و توفیق خداوند و همراهی شما بینندگان گرامی، امروز توانستیم ترتیل کامل 30 جزء قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی را بارگزاری کنیم. کلیه این فایل ها با فرمت mp3 بوده و هر تراک صوتی نیز برابر با یک صفحه از مصحف عثمان طه میباشد. اما جزء سی ام که از طرفداران خاص خود برخوردار است و نیز بعلت قصار بودن سوره ها، آن را به صورت سوره ای تقسیم کرده و هر سوره به صورت یک تراک صوتی مجزا میباشد که همه ی این صور در یک فایل زیپ، فشرده شده اند که پس از دانلود آنها را از حالت زیپ خارج کنید. برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
برای دانلود بر روی لینکهای زیر کلیک کنید:

دانلود ترتیل جزء اول:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/001.rar
دانلود ترتیل جزء دوم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/002.rar
دانلود ترتیل جزء سوم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/003.rar
دانلود ترتیل جزء چهارم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/004.rar
دانلود ترتیل جزء پنجم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/005.rar
دانلود ترتیل جزء ششم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/006.rar
دانلود ترتیل جزء هفتم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/007.rar
دانلود ترتیل جزء هشتم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/008.rar
دانلود ترتیل جزء نهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/009.rar
دانلود ترتیل جزء دهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/010.rar
دانلود ترتیل جزء یازدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/011.rar
دانلود ترتیل جزء دوازدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/012.rar
دانلود ترتیل جزء سیزدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/013.rar
دانلود ترتیل جزء چهاردهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/014.rar
دانلود ترتیل جزء پانزدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/015.rar
دانلود ترتیل جزء شانزدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/016.rar
دانلود ترتیل جزء هفدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/017.rar
دانلود ترتیل جزء هجدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/018.rar
دانلود ترتیل جزء نوزدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/019.rar
دانلود ترتیل جزء بیستم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/020.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و یکم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/021.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و دوم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/022.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و سوم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/023.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و چهارم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/024.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و پنجم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/025.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و ششم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/026.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و هفتم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/027.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و هشتم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/028.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و نهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/029.rar
دانلود ترتیل جزء سی ام:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/030.rarنوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=288