میراث گرانبها

تاریخ 2016/8/27 11:47:38 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که یک روز در بازار می گذشت در جای بلندی ایستاد و با فریاد بلندی خطاب به بازاریان گفت: چه چیزی شما را عاجز کرده است؟ گفتند چرا؟ برای چه عاجزیم ابا هریرة، گفت: برای اینکه آنجا میراث محمد صلی الله علیه و سلم را تقسیم می کنند ولی شما را اینجا می بینیم و نتوانسته اید بروید سهم خود را بگیرید، گفتند: کجاست تا ما نیز برویم، گفت: در مسجد تمام بازاریان در أسرع وقت خود را به مسجد رسانیدند و ابوهریرة در جای خود ایستاد تا دوباره همه از مسجد خارج شدند و به بازار برگشتند به آنها گفت چه چیزی به شما دادند؟ (بقیه در ادامه مطلب)
همه گفتند: ما به مسجد رفتیم ولی چیزی را در آن ندیدیم تا تقسیم کنند یا اباهریره. گفت: مگر کسی را آنجا ندیدید؟ گفتند: بلی گروهی را دیدیم نماز می خواندند و گروهی قرآن و گروهی دیگر حلال و حرام را از هم جدا می کردند ابوهریرة به آنها گفت: وای بر حال شما: میراث محمّد صلی الله علیه و سلم غیر از اینها چیزی دیگر نیست، امّا افسوس شما نمی دانید.

حکایت های حکمت آمیز ص 52
نوشته‌ای از erfanabad.org
https://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
https://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=952