تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
اطلاعیه
توجه


بخاطر تغییر زیرساخت ها، زین پس، این سایت بروزرسانی نخواهد شد و تمامی فعالیت های علمی و فرهنگی کارگروه فضای مجازی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد در سایت www.erfanabad.ir متمرکز خواهد بود.

لطفا از سایت جدید بازدید نمایید


تمامی سخنرانی ها و کتابهای چاپ شده استاد تنگلی و تمامی کلیپ های آموزشی منتشر شده و فایلهای صوتی کتب و دروس حوزوی، در سایت www.erfanabad.ir در حال آپلود شدن میباشداین سایت نیز بسته نخواهد شد و شما عزیزان میتوانید از مطالب گذاشته شده در آن استفاده نمایید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
 شرح شاخه

 پرسش و پاسخ
در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به این شاخه قرار دارند
(1) 2 »
قسم ]
درخواست شده توسط Hamid و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Mar-2011 05:57 (3187 خوانده شده)
*
در فقه حنفی، اینگونه قسم «غموس» نام داشته و مرتکب آن، در گناه بزرگی غرق خواهد شد. غموس یعنی غرق شده در گناه.


قسم ]
درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Feb-2009 01:08 (1620 خوانده شده)
*
تا وقتی که معلوم شود شما از کتابت قرآن عاجز نیستید برای شما گناهی نداشته و شما عاصی محسوب نمیشوید. ولی اگر فهمیدید که دیگر نمیتوانید آن را بنویسید، در آن وقت شما قسم خود را شکسته محسوب شده و باید کفارت خود را پرداخت نمائید. نوشتن با دستگاه و یا با رایانه و نرم افزارهای مخصوص، در عرف ما کتابت محسوب نمیشود. لذا برای شما دوست عزیز لازم است تا وقتی که قادر به نوشتن قرآن هستید، باید با دست خود اقدام به نوشتن آن نمائید تا از ارتکاب گناه حنث محفوظ و از دادن کفاره بی نیاز باشید. کفاره قسم به سه طریق ذیل داده میشود: 1ـ آزاد کردن برده 2ـ اطعام به 10 نفر مسکین 3ـ روزه گرفتن 3 روز متوالی.


قسم ]
درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Nov-2009 16:03 (1376 خوانده شده)
*
هرگاه شخص مكلف (عاقل و بالغ) چيزي راكه در شرع مقدس انجام آنرا تكليف ننموده است، براي خود لازم گردانيده و مثلاً بگويد: «براي من انجام فلان كار نذر باد» و يا بگويد، «ميخواهم فلان كار را انجام دهم» اين عمل نزد شرع مقدس اسلام نذر محسوب شده و عمل به آن واجب شناخته ميشود. براي انعقاد نذر و واجب شدن آن بر ذمه شخص، براي انعقاد نذر، هفت شرط وجود دارد كه عبارتند از:
1ـ از جنس منذور (چيزي كه نذر شده است) بايد فرض يا واجب وجود داشته باشد.مثلاً اگر شخصي نذر كند كه يك روز را روزه بگيرد، از آن جا كه جنس اين نذر، گرفتن روزه است و از روزه نيز، روزه ي ماه مبارك رمضان براي ما فرض شده است، لذا اين نذر منعقد شده و براي آن شخص گرفتن يك روز روزه واجب ميگردد. همچنين اگر نذر كند كه دو ركعت نماز نافله را اداء نمايد، اين نذر نيز منعقد ميگردد. زيرا جنس اين نذر كه نماز است، براي ما فرض شده و خواندن نمازهاي پنچگانه تكليف شده است. لذا اين نذر نيز صحيح بوده و اداء دو ركعت نماز نافله، بر ذمه آن شخص واجب ميگردد. اما اگر نذر كند كه مريض را عيادت كند، يا نذر كند كه داخل مسجد شود و اينكه نذر كند كه تسبيح گويد يا دعا نمايد، همه ي اين نذر ها منعقد نميگردد و اداء آن نيز بر ذمه ي شخص واجب نميباشد. زيرا از جنس آنها، فرض يا واجبي وجود ندارد.
2ـ منذور بايد عبادت مقصود باشد. لذا نذر هايي كه عبادت مقصود نيستند همچون گرفتن وضوء ـ غسل ـ به دست گرفتن قرآن ـ گفتن نماز ـ تشييع جنازه ـ عيادت مريض ـ بناء و ساخت مسجد، همه ي اين موارد عبادت مقصوده نبوده و نذر آنها واجب الاداء نمي باشد.
3ـ منذور نبايد در ذات خود معصيت باشد. لذا نذر هايي از قبيل كشتن يك فرد ـ خوردن شراب ـ ارتكاب زنا و ... اگر چه منعقد مي شود، اما انجام آنها واجب شوده بلكه لازم است، با عمل نمودن به آنها، كفارت پرداخته شوند.
4 ـ قبل از اينكه آن را نذر كند، ذمه ي وي واجب نشده باشد. مثلاً هرگاه نذر كند كه حج تمتع انجام نمايد، در حالي كه قبل از گفتن نذر حج تمتع بر وي فرض شده است، در اينصورت نذر وي منعقد نمي شود.
5ـ چيزي كه نذر مي كند، نبايد بيش از آن چيزي باشد كه مالك آن است. لذا اگر نذر كند كه هزار تومان را به فقراء ببخشايد، در حاليكه فقط صد تومان داشته باشد، اي نذر منعقد نشده و انجام آن نيز واجب نميباشد.
6ـ نذر بايد در حد ذات خود ممكن باشد. لذا اگر نذر كند كه ديروز را روزه گيرد، اين نذر منعقد نشده و لغو ميگردد.
7ـ نذري كه ميكند، نبايد ملك ديگران باشد. لذا اگر نذر كند كه گوسفند فلاني را به فقراء ببخشايد: اين نذر منعقد نشده و واجب الاداء نميباشد. در نذر قاعده اين است كه با عبارتي از قبيل: بر من نذر باد ـ بر من واجب است ـ براي من لازم باد و ... گفته شود. اما با عبارتي از قبيل: ميخواهم فلان كار را انجام دهم ـ اگر فلان اتفاق بيافتد، فلان كار را خواهم كرد ... نيز نذر محسوب شده و واجب الاداء ميباشد.
در وجوب نذر عمل زبان شرط است. بدين معني كه بايد با زبان گفته شود. لذا گفتن نذر در دل و در قلب هيچگونه الزامي نياورده و نذر محسوب نميشود.

الفقه علي المذهب الاربعه ج 2 ص131


قسم ]
درخواست شده توسط Ahmet2000 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 11-Oct-2010 23:22 (1611 خوانده شده)
*
یکی از شرایطی که برای صحت نذر وجود دارد، بودن فرض یا واجب اصطلاحی از جنس منذور است. لذا نذری که شما دوست عزیز کرده اید، منعقد شده و لازم است آنرا به انجام برسانید و سی روز را روزه بگیرید. برای شما لازم است که حتماً سی روز را روزه بگیرید و نمیتوانید آنرا تغییر دهید.


قسم ]
درخواست شده توسط Amir و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 26-Oct-2010 16:26 (1534 خوانده شده)
*
نذر ایشان منعقد نشده و میتواند هر نامی را که دوست دارد بر فرزند خود نامگذاری نماید.


قسم ]
درخواست شده توسط Mohammad2 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 12-Apr-2011 17:02 (1642 خوانده شده)
*
هر قسمی را که برای انجام کاری خورده اید و بدنبال آن، از آنکار منصرف شده و یا انجام نداه اید، همگی منعقد شده و میبایست کفارت آنرا بپردازید. کفارت هر قسم که حانث شده اید، خریدن لباس برای 10 نفر فقیر و یا سیر کردن آنها به مدت 1 روز، و در صورت عدم توانایی آن، روزه گرفتن 3 روز به صورت متوالی میباشد. الهدایه فی شرح البدایه 460 /2.


قسم ]
درخواست شده توسط ARTIN و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Jul-2011 03:00 (1516 خوانده شده)
*
اگر هنگام گفتن نذر، توانایی اداء نذر برای وی فراهم نبوده و امکان ساخت مسجد برای او وجود نداشته باشد، در اینصورت نذر وی منعقد نشده و اصلا نذر محسوب نمیشود و هیچگونه لزومی برای اداء آن وجود ندارد. اما اگر قبلا دارا بوده و هم اکنون که به مرادش رسیده است، از اداء آن عاجز باشد، در اینصورت میبایست هر وقت که امکان اداء نذر برای او فراهم باشد، نسبت به اداء نذر خود اقدام نماید. با گفتن «شیر مادرم برایم حرام باد» بهیچوجه شیر مادر حرام نشده و در واقع این حرف، سخنی بیهوده و عبث میباشد. گرفتن وام برای اداء نذر بهیچوجه جائز نبوده و مطلقا حرام میباشد.


قسم ]
درخواست شده توسط 091117619 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-Jun-2011 15:22 (1462 خوانده شده)
*
مصرف نذر فقراء هستند. لذا میبایست آنرا به فقراء داده و به افراد محتاج و نیازمند صرف گردد. اگر والدین شما نیز از جمله ی فقراء بوده و محتاج و نیازمند باشند، ایشان نیز از زمره ی مصرف نذر محسوب شده و شما میتوانید آنرا صرف والدین خود نمایید. البحر الرائق شرح کنز الدقائق 321/2


قسم ]
درخواست شده توسط Mohsen و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 27-May-2011 23:08 (1491 خوانده شده)
*
نذر یعنی واجب کردن چیزی را که قبلا هیچگونه لزومی برای اداء آن وجود نداشته است. لذا کسیکه نذر میکند روزانه صد صلوات به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بفرستد، برای خود انجام چنین کاری را واجب گردانیده است. بنابران میبایست مبادرت به اینکار کرده و در صورت فراموشی نیز بر ذمه ی وی باقی خواهد ماند. در صورت فراموش کردن آن در برخی ایام، میتوان آنرا در روزهایی که به خاطر میآورید، اداء کرد و صلواتهای فوت شده را به روح آنحضرت اهداء نمود. با اینکار، ذمه ی خود را از نذر آزاد کرده و هیچگونه دینی بر شما نخواهد ماند. الفقه علی المذاهب الاربعة 131/2


قسم ]
درخواست شده توسط Arman و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Jul-2011 14:24 (3805 خوانده شده)
*
لطفا منبع حدیثی را که ذکر کرده اید برای ما ارسال نمایید تا پس از برسی و تحقیق لازم، پاسخ سؤال شما در همین قسمت داده شود.


قسم ]
درخواست شده توسط MOHSENten و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 27-Jul-2011 16:23 (1476 خوانده شده)
*
سخن شما دوست عزیز، قسم محسوب شده و لازم است کفارت آنرا بپردازید. کفارت آن سیر کردن شکم 10 نفر فقیر و یا دادن لباس به آن 10 نفر بوده و یا روزه گرفتن 3 روز متوالی میباشد.


قسم ]
درخواست شده توسط Mnjao و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 30-Aug-2011 15:00 (1831 خوانده شده)
*
نذر یعنی واجب کردن چیزی را که قبلا بر ذمه ی شما واجب نبوده است. لذا در صورت نذر کردن چیزی، هیچ راهی به جز اداء کردن موارد نذری، برای آزادی ذمه ی شما وجود نداشته و حتما میبایست آنرا اداء نمایید و در صورت عدم انجام آن، تا روز قیامت نیز به عهده ی شما خواهد بود.


قسم ]
درخواست شده و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Apr-2012 23:58 (18553 خوانده شده)
*
قسم باید با نام خداوند و با یکی از اسمهای ایشان همچون «رحمان ـ رحیم ـ حق» بوده و یا با یکی از صفات پروردگار، صفاتی که در عرف برای قسم بکار میرود، همچون «عزة الله، جلال، کبریاء، عظمة، قدرة» باشد. اما قسم خوردن با نام غیر خدا همچون پیامبر، قرآن، کعبه، و یا با صفاتی که در عرف برای قسم بکار نمیرود همچون «رحمة ـ علم ـ رضاء ـ غضب ـ عذاب» قسم محسوب نمیشود.


همچنین قسم خوردن به بقاء خداوند، عهد خداوند، میثاق خداوند، و یا گفتن « قسم میخورم ـ سوگند میخورم ـ شهادت میدهم» اگر چندی که لفظ الله را پس از آن ذکر نکند، همگی قسم محسوب میشود. همچنین گفتن «برایم نذر باد ـ برایم یمین باد ـ اگر این کار را کردم کافر باشم ـ سوگند میخورم به خدا» همه ی این موارد قسم محسوب میگردد.


بطور کلی قسم به سه دسته تقسیم میشود:

1ـ قسم غموس. هرگاه شخصی برای کاری که انجام نداده و یا اتفاق نیافتاده، به صورت عمدی و ارادی سوگند یاد کند که آنرا انجام داده و یا اتفاق افتاده است و یا بالعکس، غموس (غرق گناه) میگردد. این نوع از قسم، هیچگونه کفارتی نداشته و مرتکب این عمل، فقط باید از کرده ی خود توبه کند.


2ـ قسم لغو. هرگاه شخصی برای کاری که انجام نداده و یا اتفاق نیافتاده، به گمان اینکه آنرا انجام داده و یا اتفاق افتاده است، سوگند یاد کند، در حالی که واقعیت بر خلاف آن چیزی است که قسم خورده است، این قسم لغو (بیهوده) میگردد و عفو و بخشش الهی را میتوان برای آن امیدوار بود.


3ـ قسم منعقد. هرگاه برای چیزی که در آینده باید اتفاق بیافتد، قسم بخورد، این قسم، قسم منعقد میگردد. در این نوع از قسم هیچگونه تفاوتی ندارد که ندانسته سوگند یاد کند و یا با اجبار و اکراه به او قسم داده شود، در صورت حانث شدن، باید کفاره ی قسم خود را بپردازد. کفارت فقط در این نوع از قسم وجود دارد.


کفاره ی قسم، یکی از سه مورد ذیل است: 1ـ آزاد کردن برده 2ـ سیر کردن 10 مسکین و یا لباس دادن به 10 نفر مسکین 3ـ روزه گرفتن 3 روز متوالی. هرگاه از موارد اولی و دومی عاجز باشد، لازم است به مورد سومی پرداخته شود. شرح الوقایه فی مسائل الهدایه جلد 2 صفحه ی 230


قسم ]
درخواست شده توسط TARA و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Nov-2012 20:19 (1875 خوانده شده)
*
بله این قسم جزء قسم منعقد میباشد. (تعریف قسم منعقد: فحلفه علی فعل او ترک فی زمان الاستقبال منعقد. یعنی قسم میخورد که در آینده کاری انجام دهد یا کاری را انجام ندهد، مثل قسم شما که گفتید: به خدا دیگه با تو کاری ندارم) پس اگر شما قسم خود را بشکنید و حانث شوید کفارت آن بر شما واجب میشود و باید کفارت آن را بدهید تا از بار این گناه بیرون آمده باشید. کفارت قسم منعقد به این ترتیب است: 1ـ آزاد کردن یک برده (این گزینه در این زمان ممکن نیست، چون برده و برده گیری وجود ندارد) 2ـ طعام دادن به ده مسکین (به هر کدام به مقدار قیمت دو کیلو و دویست و پنجاه گرم گندم) 3ـ به ده مسکین لباس دادن (لباسی که بتوان با آن اکثر بدن را پوشاند) اگر در زمان اداء، از موارد بالا عاجز باشد و نتواند آن را انجام دهد باید سه روز پشت سر هم روزه بگیرد. مختصر الوقایه ص 83 و 84


قسم ]
درخواست شده توسط 89156018 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Dec-2012 20:19 (1375 خوانده شده)
*
نذر شما هیچگاه منعقد نشده و هیچ چیزی بر ذمه ی شما لازم نمیباشد. لذا با ترک آن نیز شما هیچگاه مرتکب کار گناهی نخواهید شد.


قسم ]
درخواست شده توسط Saty و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Feb-2013 21:56 (1217 خوانده شده)
*
گفته ی حضرتعالی مبنی بر اینکه «اگر قبول شوم هر سال یک ماه حقوق خود را صدقه میدهم» نذر محسوب شده و بر خود، دادن یک ماه از حقوق سالیانه تان را واجب گردانیده اید. لذا میبایست در هر شرایطی آنرا اداء کرده و دین خود را پرداخت نمائید. از آنجا که این نذر شما مقید به یک زمان محدودی نبوده و مدت زمان آنرا نیز تعیین ننموده اید، لازم است تا آخر عمر آنرا پرداخت نمائید.


قسم ]
درخواست شده توسط Farhad و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Mar-2013 15:49 (1200 خوانده شده)
*
تعهد کتبی، عیناً همانند تعهد شفاهی بوده و هیچگونه تفاوتی با هم ندارند. و در صورتیکه تعهد شفاهی شکسته شود، به همان اندازه ای که شکستن تعهد کتبی گناه و اثم را دارا است، شکستن تعهد شفاهی نیز به همان اندازه از گناه و اثم برخوردار میباشد.


قسم ]
درخواست شده توسط Saty و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 11-Mar-2013 15:49 (1329 خوانده شده)
*
نذر یعنی واجب گردانیدن چیزی را که قبلاً بر ذمه ی شما واجب نبوده است. لذا با نذر، حتماً میبایست آنرا اداء کرده و به نذر خود وفا نمائید. آن نذر هیچگاه جایگزینی نداشته و تا آخر عمر بر ذمه ی شما باقی میماند و در صورت عدم اداء آن، شما بدهکار در نزد الهی بوده و در روز قیامت از آن سؤال و محاسبه خواهد شد.


قسم ]
درخواست شده توسط Airatin و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 14-Apr-2013 03:39 (1326 خوانده شده)
*
خیر. هرگاه نذر خود را به زبان نیاورد، هیچگاه نذر محسوب نشده و چیزی بر ذمه ی وی واجب نمیگردد.


قسم ]
درخواست شده توسط 1732845120 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Aug-2013 11:44 (1641 خوانده شده)
*
قسم باید با نام خداوند و با یکی از اسمهای ایشان همچون «رحمان ـ رحیم ـ حق» بوده و یا با یکی از صفات پروردگار، صفاتیکه در عرف برای قسم بکار میرود، همچون «عزة الله، جلال، کبریاء، عظمة، قدرة» باشد. اما قسم خوردن با نام غیر خدا همچون پیامبر، قرآن، کعبه، و یا با صفاتیکه در عرف برای قسم بکار نمیرود همچون «رحمة ـ علم ـ رضاء ـ غضب ـ عذاب» قسم محسوب نمیشود. همچنین قسم خوردن به بقاء خداوند، عهد خداوند، میثاق خداوند، و یا گفتن « قسم میخورم ـ سوگند میخورم ـ شهادت میدهم» اگر چندی که لفظ الله را پس از آن ذکر نکند، همگی قسم محسوب میشود. همچنین گفتن «برایم نذر باد ـ برایم یمین باد ـ اگر اینکار را کردم کافر باشم ـ سوگند میخورم به خدا» همه ی این موارد قسم محسوب میگردد.


بطور کلی قسم به سه دسته تقسیم میشود: 1ـ قسم غموس. هرگاه شخصی برای کاری که انجام نداده و یا اتفاق نیافتاده، به صورت عمدی و ارادی سوگند یاد کند که آنرا انجام داده و یا اتفاق افتاده است و یا بالعکس، غموس (غرق گناه) میگردد. این نوع از قسم، هیچگونه کفارتی نداشته و مرتکب این عمل، فقط باید از کرده ی خود توبه کند. 2ـ قسم لغو. هرگاه شخصی برای کاری که انجام نداده و یا اتفاق نیافتاده، به گمان اینکه آنرا انجام داده و یا اتفاق افتاده است، سوگند یاد کند، در حالیکه واقعیت بر خلاف آن چیزی است که قسم خورده است، این قسم لغو (بیهوده) میگردد و عفو و بخشش الهی را میتوان برای آن امیدوار بود. 3ـ قسم منعقد. هرگاه برای چیزیکه در آینده باید اتفاق بیافتد قسم بخورد، این قسم قسم منعقد میگردد. در این نوع از قسم هیچگونه تفاوتی ندارد که ندانسته سوگند یاد کند و یا با اجبار و اکراه به او قسم داده شود، در صورت حانث شدن باید کفاره ی قسم خود را بپردازد. کفارت فقط در این نوع از قسم وجود دارد.


کفاره ی قسم یکی از سه مورد ذیل است: 1ـ آزاد کردن برده 2ـ سیر کردن 10 مسکین و یا لباس دادن به 10 نفر مسکین 3ـ روزه گرفتن 3 روز متوالی. هرگاه از موارد اولی و دومی عاجز باشد، لازم است به مورد سومی پرداخته شود. شرح الوقایه فی مسائل الهدایه جلد 2 صفحه ی 230.


(1) 2 »
تصویر اتفاقی

حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد ـ خرداد ماه 1377 هجری شمسی

حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد ـ خرداد ماه 1377 هجری شمسی

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی