با سلام بنده در بندرعباس زندگي ميكنم رستوران اداره ما قضا در اختيار پرسنل قرار ميدهد من نميدانم كه مرغي كه بعنوان خورشت داده ميشود آيا ذبح شرعي شده يا نه همچنين مرغهايي كه در فروشگاهها به فروش ميرود چگونه اند آيا ذبح شرعي شده اند يا خير روي همين حساب از فروشگاه مرغ نخريده ام خواهشمند است ارشاد فرماييد.

درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 20-Aug-2009 15:22

با سلام بنده در بندرعباس زندگي ميكنم رستوران اداره ما قضا در اختيار پرسنل قرار ميدهد من نميدانم كه مرغي كه بعنوان خورشت داده ميشود آيا ذبح شرعي شده يا نه همچنين مرغهايي كه در فروشگاهها به فروش ميرود چگونه اند آيا ذبح شرعي شده اند يا خير روي همين حساب از فروشگاه مرغ نخريده ام خواهشمند است ارشاد فرماييد.

*
مرغ هایی که در کشتارگاههای صنعتی و به صورت ماشینی ذبح میشوند از نظر شرعی مشکل دارند زیرا به هنگام ذبح آنان، بسم الله گفته نمیشود. لذا اگر یقینا بدانید که مرغ های مصرفی، محصول کشتارگاههای صنعتی است، قطعا نباید از آن غذا استفاده نمایید. بهتر است جهت اطمینان، مرغ ها را زنده خریداری کرده و شخصا آنرا ذبح نمایید تا خالی از هرگونه اشکال و یا شبهه باشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1108