آیا خوردن گوشت مرغ که به وسیله ی دستگاه ذبح میشود (مرغهای کشتارگاهها که در بازار عرضه میشود) صحیح است؟ اگر خیر خوردن غذایی که در آن گوشت مرغ به کار رفته بدون خوردن گوشت آن آیا صحیح است؟ چون اغلب غذاهایی که در خانه ی ما پخته میشوند دارای گوشت مرغ اند و من گوشت آنرا نمیخورم چون شنیده ام حرام است؟

درخواست شده توسط 786 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Feb-2011 16:11

آیا خوردن گوشت مرغ که به وسیله ی دستگاه ذبح میشود (مرغهای کشتارگاهها که در بازار عرضه میشود) صحیح است؟ اگر خیر خوردن غذایی که در آن گوشت مرغ به کار رفته بدون خوردن گوشت آن آیا صحیح است؟ چون اغلب غذاهایی که در خانه ی ما پخته میشوند دارای گوشت مرغ اند و من گوشت آنرا نمیخورم چون شنیده ام حرام است؟

*
مرغهایی که در کشتارگاههای صنعتی و به صورت ماشینی ذبح میشوند از نظر شرعی مشکل دارند؛ زیرا به هنگام ذبح آنان، بسم الله گفته نمیشود. لذا اگر یقینا بدانید که مرغهای مصرفی، محصول کشتارگاههای صنعتی است، قطعا نباید از آن غذا استفاده نمایید. بهتر است جهت اطمینان، مرغها را زنده خریداری کرده و شخصا آنرا ذبح نمایید تا خالی از هر گونه اشکال و یا شبهه باشد. عمده مواردی که در کشتارگاههای صنعتی جریان داشته و کشتارهای آنانرا مشکوک میگرداند از قرار ذیل است:


الف: حمل مرغهای آماده ذبح از طریق نقاله به سوی حوض آب سرد که جریان الکتریسیته در آن موجود است. به گفته ی متخصصین، در 90 درصد مرغهایی که وارد آن حوض میشوند و بیرون میآیند ایست قلبی اتفاق افتاده و منجر به مرگ آن میشوند.

ب: استفاده از تیغ دوار برای بریدن سر مرغها بجای استفاده از انسان. در بسیاری از مواقع تیغ دوار، عروق را قطع کرده و عمل ذبح را به اتمام میرساند. اما در برخی مواقع نیز بعلت حرکت مرغ و دور شدن از لبه ی تیغ، نصف گلوی مرغ را بریده و یا یک سوم آنرا قطع میکند. در نتیجه، بریدن عروق به تمام و کمال اتفاق نیافتاده و مرغ همچنان میته باقی میماند.

ج: استفاده از تیغ دوار، عمل گفتن بسم الله را ناممکن میسازد. زیرا شخصی که تیغ دوار را به حرکت در میآورد نمیتواند به ازای همه ی مرغهایی که سرشان بریده میشود، بسم الله بگوید. همچنین تیغ دوار ذابح به حساب آمده و آن شخص نسبت به ذبح، اجنبی محسوب میشود و بسم الله گفتن اجنبی نیز مورد قبول نبوده و ذبح را اسلامی نمیگرداند.

د: استفاده از آب گرم پس از بریده شدن مرغها. در این قسمت، مرغهایی که سر آنها کاملا قطع نشده اند و هنوز روح در بدن دارند، بوسیله ی آب گرم و خفه شدن در آن جان میدهند و این مرغ را حرام گردانیده و آنرا مردار میگرداند.


اما این چیزی نیست که نتوان آنرا حل کرد. زیرا میتوان با مراعات چند مورد، همه ی این موانع شرعی را از بین برده و ذبح را اسلامی نمود. مثلا:

الف: عدم استفاده از جریان الکتریسیته در حوض آب سرد و در صورت استفاده از آن، حصول اطمینان از عدم ایست قلبی در مرغها.

ب: عدم استفاده از تیغ دوار و بجای آن استفاده از افراد مسلمان و مؤمن که همه گی به هنگام ذبح بسم الله گفته و از همه ی شرائط ذبح آگاهی کافی دارند. این عمل جدای از اینکه ذبح را اسلامی میگرداند اشتغال زایی را نیز به دنبال داشته و جوانان و افراد جویای کار را نیز به خود جذب خواهد کرد که این خود، کمکی به اقتصاد کشور و رونق اقتصادی جامعه خواهد بود.

ج: حصول اطمینان از اینکه آب گرم پس از بریده شدن سرها به حد جوش و غلیان نرسیده و گوشت مرغها در آن پخته نمیشوند. با رعایت این موارد، تمامی کشتارهای کشتارگاهها اسلامی گشته و میتوان حکم به حلال بودن آن داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب «بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة» صفحه ی 418 مراجعه نمایید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2173