خوردن چه چيزهايي در مذهب حنفي حرام و مكروه ميباشد؟ آيا خوردن گوشت اسب يا خر مكروه است؟ با تشكر

درخواست شده توسط 777 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 04-Oct-2011 23:01

خوردن چه چيزهايي در مذهب حنفي حرام و مكروه ميباشد؟ آيا خوردن گوشت اسب يا خر مكروه است؟ با تشكر

*
خوردن گوشت اسب، در فقه احناف هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملا صحیح و حلال میباشد. اما خوردن گوشت الاغ (خر) حرام است. الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الذبائح 5/16 ـ المبسوط السرخسی، ذکاة السمک و الجراد 14/75 ـ بدائع الصنائع، المأکول و غیر المأکول من الحیوانات 10/133

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2985