خوني كه در گوشت گوسفند يا مرغ ذبح شده وجود دارد آيا نجس است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Oct-2008 23:37

خوني كه در گوشت گوسفند يا مرغ ذبح شده وجود دارد آيا نجس است؟

*
دم مسفوح، یا خونی که از محل ذبح حیوان جاری میشود نجس است و سه بار شستن محل اصابت آن لازم میباشد. اما خونی که در سایر اعضاء داخلی حیوان ذبح شده وجود دارد طاهر و پاک بوده و لازم نیست محل اصابت آن را شستشو کرد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=314