حکم شخص زنا کار و لواط کار در دین اسلام چیست؟

درخواست شده توسط Mohammad2 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 07-Mar-2012 00:55

حکم شخص زنا کار و لواط کار در دین اسلام چیست؟

*
کسیکه با عقد صحیح و نکاح سالم، یک زنی را به عقد در آورده و با او همبستر شده باشد که در اصطلاح شرع به اینگونه اشخاص «محصن» نامیده میشود. اگر چنین فردی مرتکب زنا شده و توسط چهار شاهد زنای وی به ثبوت برسد و یا با اقرار چهارگانه ی خود شخص، عمل زنای وی نزد قاضی محرز گردد، حکم سنگسار بر وی واجب شده و میبایست توسط شهود و قاضی شخص زانی سنگسار شود. اما اگر شخص زانی محصن نباشد، بدین معنی که قبلا با یک نکاح صحیح زنی را به عقد خود در نیاورده و همبستر نشده باشد، در صورت زنای اینگونه افراد و ثبوت آن نزد قاضی، صد ضربه ی شلاق و تازیانه بر او جاری میگردد. مختصر الوقایه فی مسائل الهدایه ص 168.

عمل لواط یا نزدیکی از طریق مقعد، نزد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی هیچگونه حدی را واجب نکرده بلکه مرتکب آن عمل میبایست تعزیر شود. تعزیر نزد امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تعالی ضربه ی شلاق به همراه حبس کردن و زندانی نمودن آن شخص است. حداقل تعزیر، سه ضربه ی شلاق و حداکثر آن سی و نه (39) ضربه ی شلاق است. اما امامین (شاگردان امام اعظم ابوحنیفه یعنی امام ابویوسف و امام محمد رحمهما الله تعالی) معتقدند که شخص لوطی نیز میبایست همانند شخص زانی حد شرعی برای وی جاری شود. بدین معنی که اگر محصن باشد باید سنگسار شده و در صورت غیر محصن بودن، صد ضربه ی تازیانه بر او جاری گردد. الهدایه ج 2 ص 507

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3336