برای ادای نمازهای قضای سالهای گذشته چه باید کنیم؟ اگر اکثرا" نماز صبح باشد چطور؟

درخواست شده توسط IBB و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Dec-2012 19:21

برای ادای نمازهای قضای سالهای گذشته چه باید کنیم؟ اگر اکثرا" نماز صبح باشد چطور؟

*
برای قضاء نمازهای فوت شده خود، کافیست از هم اکنون اقدام به قضاء آنها کرده و بدینگونه نیت نمائید: « نَوَیتُ اَن اُصَلِّیَ آخِرَ فَجرٍ اَدرَکتُ وَقتَهُ وَ لَم اُصَلِّهِ خَالِصاً لِلَّهِ تَعَالیَ اَللهُ اکبَر» خواندن نمازهای قضاء را میبایست آنقدر ادامه دهید تا رضایت قلبی برایتان حاصل شده و یقین حاصل کنید که دیگر هیچگونه قضائی بر ذمه ی خود ندارید. تا رسیدن به این درجه، لازم است که قضاء نمازهایتان را بگیرید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=4746