با سلام و خسته باشید. 1ـ ذبح کردن چپ دستها آیا مشکل شرعی در گوشت ایجاد میکند؟ برای کسیکه چپ دست بوده و باید خودش ذبح کند چه باید کند؟ توضیح دهید لطفا 2ـ و اینکه با دست چپ غذا خوردن آیا گناه است یا فقط پسندیده نیست؟ ممنون

درخواست شده توسط Saty و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 20-Feb-2013 00:23

با سلام و خسته باشید. 1ـ ذبح کردن چپ دستها آیا مشکل شرعی در گوشت ایجاد میکند؟ برای کسیکه چپ دست بوده و باید خودش ذبح کند چه باید کند؟ توضیح دهید لطفا 2ـ و اینکه با دست چپ غذا خوردن آیا گناه است یا فقط پسندیده نیست؟ ممنون

*
ذبح کردن با دست چپ هیچگونه مشکل شرعی نداشته و کاملاً صحیح و مشروع میباشد. در ذبح، مهم گفتن بسم الله، الله اکبر و رو به سوی کعبه کردن قربانی است. در صورتیکه این شرایط مراعات گردد تفاوتی ندارد که با دست چپ ذبح شود و یا دست راست. 2ـ طبق فرمایش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، شیطان با دست چپ غذا میخورد لذا خوردن با دست چپ در فقه احناف مکروه است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=4908