با سلام خدمت اساتید گرامی. 1-محل کار من از خانه پدری بسیار دور است و با خانواده در محل کار ساکن هستم. در صورت آمدن بمدت 10 روز به خانه پدری که محل تولدم است باید نماز را شکسته بخوانم یا کامل؟ 2-در صورتی که بمدت 3 ماه بصورت ده روزه اقامت در بین دو محل رفت و آمد کنم نماز را در خانه پدری و محل کار چطور باید بخوانم؟ با تشکر از زحمات شما

درخواست شده توسط Abdol و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-May-2016 02:50

با سلام خدمت اساتید گرامی. 1-محل کار من از خانه پدری بسیار دور است و با خانواده در محل کار ساکن هستم. در صورت آمدن بمدت 10 روز به خانه پدری که محل تولدم است باید نماز را شکسته بخوانم یا کامل؟ 2-در صورتی که بمدت 3 ماه بصورت ده روزه اقامت در بین دو محل رفت و آمد کنم نماز را در خانه پدری و محل کار چطور باید بخوانم؟ با تشکر از زحمات شما

*
در اصطلاح شرع، به محل سکونت دائمی خود «وطن اصلی» گفته شده و به محل سکونت موقت (مثلا شهری که در آن مشغول به کار هستید) «وطن اقامت» اطلاق میگردد. وطن اقامت، وطنی است که شما در آن اقامت 15 روز یا بیشتر را نیت کرده اید. اما با نیت کمتر از 15 روز، شما بهیچوجه مقیم محسوب نشده و مسافر خواهید بود. در فقه احناف، وطن اصلی، وطن اقامت را باطل میکند اما وطن اقامت، وطن اصلی را باطل نمیگرداند. بدین معنی که هرگاه از وطن اقامت به وطن اصلی خود بازگردید، مقیم محسوب شده و نمازهای خود را باید کامل بخوانید. اما هرگاه از وطن اصلی خود به شهر مورد نظر مسافرت نمائید، تا وقتیکه اقامت 15 روزه را نیت نکرده اید مقیم محسوب نشده و باید نمازهای خود را شکسته بخوانید. زیرا با برگشتن به وطن اصلی خود، نیت اقامت قبلی شما باطل شده و میبایست نیت اقامت جدیدی برای این اقامت خود داشته باشید. هرگاه به خاطر اقتضائات شغلی و کاری، به شهر دیگری غیر از زادگاه خود مسافرت کرده و خانه و کاشانه ی خود را بدانجا انتقال داده باشید، شهری که با زادگاه شما حداقل 81 کیلومتر فاصله دارد، در آنصورت وطن اصلی شما، همان شهر محسوب شده و دیگر، زادگاه اصلی و خانه ی پدری شما، وطن اصلی به حساب نمیآید. لذا در صورت برگشتن به خانه ی پدری و زادگاه خود، در صورتیکه اقامت 15 روزه را نیت نکرده باشید، شما مسافر محسوب شده و میبایست کلیه ی نمازهای فرض چهار رکعتی را شکسته بخوانید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=7288