حلال و یا حرام بودن ماهی برای خوردن را بر چه اساسی میتوان تشخیص داد؟ آیا خوردن میگو جایز است؟

درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-May-2009 05:09

حلال و یا حرام بودن ماهی برای خوردن را بر چه اساسی میتوان تشخیص داد؟ آیا خوردن میگو جایز است؟

*
ماهی و همه ی انواع آن حلال و خوردن آنها جائز میباشد. اما از آنجا که میگو ماهی نبوده و ملخ دریایی میباشد، خوردن آن در فقه حنفی مکروه دانسته شده است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=952