فرمودید که میگو مکروه است. شنیدم که مرغ نیز مکروه است و همه مردم آنرا میخورند. آیا میتوان غذای مکروه را خورد (اسب و خر را نیز شنیدم مکروه است). لطفا توضیح دهید.

درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-Jun-2009 03:17

فرمودید که میگو مکروه است. شنیدم که مرغ نیز مکروه است و همه مردم آنرا میخورند. آیا میتوان غذای مکروه را خورد (اسب و خر را نیز شنیدم مکروه است). لطفا توضیح دهید.

*
گوشت مرغ و يا هر حيوان حلال گوشتي كه با شرايط اسلامي ذبح شود، به هيچوجه مكروه نبوده و كاملا صحيح ميباشد. اما خوردن گوشت الاغ و قاطر حرام بوده و گوشت اسب مكروه ميباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=971